eurotray-logo-300-unvansiz

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Eurotray Cable Support Systems tarafından kişisel verilerinizin işlenişine ilişkin bilgiler aşağıdadır;

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerini Eurotray Cable Support Systems tarafından işlenebilecektir. Eurotray Cable Support Systems veri sorumlusudur.

b) İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerindeki koşullara uygun işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları sınırlı olmamak üzere: Eurotray Cable Support.’un ya da Eurotray Cable Support Systems’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesi ve muhafaza edilmesi için gerekli teknik ve yönetimsel tedbirler alınmaktadır.

c) Paylaşılması

Kişisel verileriniz, Eurotray Cable Support Systems’in hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerindeki koşullara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları sınırlı olmamak üzere: Eurotray Cable Support Systems’in ya da Eurotray Cable Support Systems’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

d) Toplanma Biçimleri ve Hukuksal Sebepleri

Eurotray Cable Support Systems çalışmalarını sürdürmek için kişisel verilerinizi, anketler, internet siteleri, Eurotray Cable Support Systems’in temsilcileri vb. kanallar yoluyla toplamakta ve çeşitli hukuki sebeplerle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerindeki koşullara uygun olarak işlemektedir.

e) Kanuni Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için Eurotray Cable Support Systems’e yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz.

Eurotray Cable Support Systems

Şekerpınar Mah. Ece Sk. No:3 41420 Çayırova, Kocaeli/TÜRKİYE

Bu çerçevedeki başvurularınız en çok 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ücretsizdir.

f) İletişim Bilgileri

Yukarıda e) paragrafında belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi sitemizdeki Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen Eurotray Cable Support Systems Şekerpınar Mah. Ece Sk. No:3 41420 Çayırova, Kocaeli/TÜRKİYE adresine iadeli taahhütlü mektup kullanarak PTT yolu ile gönderebilirsiniz